Škola budúcnosti, jedinečná svojím prístupom a zameraním je otvorená žiakom a rodičom hľadajúcim zážitkové vyučovanie a bezpečnú komunitu podporujúcu rozvoj kultivovanej osobnosti. Čaká vás kolektív pedagógov, ktorí sú žiakom partnermi vo svete vedomostí a sprievodcami na výletoch doma i v zahraničí. Naším mottom je výchova pre život, vyučujeme v tabletovej a multimediálnej učebni, ponúkame základy počítačovej grafiky a komunikáciu v dvoch cudzích jazykoch.

HORÚCE AKTUALITY ZO ŽIVOTA ŠKOLY NÁJDETE NA NAŠOM FACEBOOKU

Čaká nás v apríli

 • Zápis žiakov

  do 1. ročníka

 • Svet médií

  prednáška o svete kinematografie

 • Testovanie 9

  riaditeľské voľno

 • Klasifikačná porada

  za 3. štvrťrok

 • Rodičovské združenie

  triedne schôdze

 • Mediálna výstava

  v rámci projektu Full Tv

 • Školská konferencia

  v rámci projektu Full Tv

 • 1.-2.4.

 • 5.4.

 • 6.4.

 • 19.4.

 • 19.4.

 • 27.4.

 • 28.4.

Zverejnené dokumenty

Rádio Mauribox