Škola budúcnosti, jedinečná svojím prístupom a zameraním je otvorená žiakom a rodičom hľadajúcim zážitkové vyučovanie a bezpečnú komunitu podporujúcu rozvoj kultivovanej osobnosti. Čaká vás kolektív pedagógov, ktorí sú žiakom partnermi vo svete vedomostí a sprievodcami na výletoch doma i v zahraničí. Naším mottom je výchova pre život, vyučujeme v tabletovej a multimediálnej učebni, ponúkame základy počítačovej grafiky a komunikáciu v dvoch cudzích jazykoch.

HORÚCE AKTUALITY ZO ŽIVOTA ŠKOLY NÁJDETE NA NAŠOM FACEBOOKU

Čaká nás v novembri

  • Projektový ekotýždeň

  • Komparo 4., 6., 8. a 9. ročník

  • Rodičovské združenie

  • Klasifikačná porada

  • Testovanie 5

  • 9.-13.11.

  • 12.11.

  • 19.11.

  • 19.11.

  • 25.11.

Zverejnené dokumenty

Rádio Mauribox