Neobmedzený štrajk učiteľov

AKTUALIZOVANÉ 3.2. o 13:45

Vážení rodičia, milí žiaci, zajtra sa po 6 dňoch štrajku (z toho 1 deň polročných prázdnin) stretneme v škole. Učitelia sa odhodlali poukázať na problémy v školstve, ktoré sa dlhodobo neriešia a odsúvajú na druhú koľaj. Nebolo to pre nás jednoduché rozhodnutie zapojiť sa do štrajku. Verte, že každý z nás by bol radšej v škole so svojimi žiakmi a učil ich a učil sa s nimi. Ale situácia v školstve nás prinútila takto otvorene vystúpiť na podporu požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov. Považujeme za dôležité aj naďalej upozorňovať verejnosť, že situácia a problémy na školách sú oveľa komplexnejšie a komplikovanejšie ako len výška platov učiteľov. Školstvo dlhodobo nie je prioritou našej spoločnosti, aj keď sa týka predovšetkým tých, ktorí sú nám najdrahší, našich detí. Sme presvedčení o tom, že sa na vzdelávanie nevynakladá dostatok finančných prostriedkov tak, aby boli vytvorené vhodné podmienky pre výchovu a vzdelávanie našich detí. Nie sú vytvorené ani vhodné pracovné podmienky pre učiteľov. Práve z tohto dôvodu podporujeme všetky požiadavky štrajku na navýšenie finančných prostriedkov pre školstvo. Často sa nás pýtate, v čom a kde je problém. Ťažko jednoducho odpovedať. Možno nájdete odpovede na stránkach kampane A dosť! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! a stránke Chceme vedieť viac. Štrajk bol aktívny, nesedeli sme doma a nezaháľali. Všetci štrajkujúci učitelia a vychovávatelia sa zapojili počas štrajku do dobrovoľných činností: úprava a upratovanie tried a chodieb na I. stupni po výmene prvých 9 okien. Ostáva len dúfať, že vo výmene okien budeme môcť pokračovať, žiadosť o pridelenie financií opätovne podaná (už ani nevieme po koľký krát). Sadili sme kvety, umývali okná, maľovali dvere, upratovali kabinetné zbierky, organizovali tvorivé dielne a športové aktivity.Vylepšovala sa školská počítačová sieť, urobili sme technickú podporu na realizovanie ďalšieho projektu. Ku školskému časopisu a rádiu pribudne aj školská televízia FullTV. Ďakujeme rodičom, ktorí nám pomohli. Ospravedlňujeme sa, že sme Vám spôsobili starosti a ťažkosti. Ide nám o dobrú vec a máme spoločný cieľ – kvalitné školstvo a vzdelanie pre naše deti. Opätovne Vám ďakujeme za porozumenie a podporu, ktorú ste nám v týchto neľahkých dňoch prejavovali, veľmi si to vážime. Zajtra sa vidíme a pokračujeme vo svojej práci. Tešíme sa na Vás :)

Učitelia a vychovávatelia ZŠ Ľudovíta Fullu

PaedDr. Katarína Martiňáková, riaditeľka školy.


PRERUŠENIE ŠTRAJKU

Pedagogickí zamestnanci školy pristúpili k prerušeniu štrajku. Ostávame naďalej v štrajkovej pohotovosti. VYUČOVANIE BUDE OD ZAJTRA 4.2.2016 (štvrtok) PREBIEHAŤ PODĽA ROZVRHU VO VŠETKÝCH ROČNÍKOCH. Žiaci, ktorí sa bežne stravujú v školskej jedálni sú automaticky prihlásení. Odhlasujú sa žiaci, ktorí ostávajú doma pre chorobu. Vážení rodičia, ďakujeme Vám ešte raz za podporu, ktorú ste nám prejavovali v týchto dňoch. Zajtra sa vidíme :)


 Vážení rodičia, milí žiaci, v utorok 2.2.2016 zotrváva zatiaľ 96% pedagogických zamestnancov školy v štrajku. V tento deň je očakávané dôležité stretnutie predstaviteľov iniciatívy s ministrom školstva na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Keďže sme si vedomí, že štrajk Vám spôsobuje problémy a vieme, že niektorí z rodičov už nevedia, ako zabezpečiť starostlivosť o svoje deti, ponúkame možnosť pre žiakov I. stupňa: Tvorivé dielne pod dozorom asistentiek učiteľa a pani knihovníčky 2.2.2016 (utorok) od 8:00 hod. do 12:00 hod. Čítame si rozprávky – školská knižnica Modelujeme a maľujeme – ateliér výtvarnej výchovy Súťaž v sudoku – trieda č. 22 na prízemí Doneste si prezuvky, písacie potreby a dobrú náladu. Stretneme sa o 8:00 vo vestibule školy. Po skončení tvorivých dielní pôjdu žiaci na obed (musia byť však individuálne prihlásení – telefonicky na čísle 055/6714510 v utorok do 8:00 hod.). O 12:30 budú žiaci zhromaždení vo vestibule školy, odkiaľ si ich vyzdvihnú rodičia. Stravovať sa môžu po prihlásení všetci žiaci školy. Obedy sa vydávajú od 11:30 – 12:30. Ďalšie informácie budeme zverejňovať priebežne. Ďakujeme za podporu a pochopenie.


 Vážení rodičia, milí žiaci, v pondelok 1.2.2016 sú POLROČNÉ PRÁZDNINY. Informáciu o prospechu za I. polrok nájdete v elektronickej žiackej knižke. Výpisy známok budú žiakom odovzdané po skončení štrajku. 96% pedagogických zamestnancov školy zatiaľ zotrváva v štrajku. V pondelok 1.2.2016 sa štrajkujúci učitelia a vychovávatelia zúčastnia celoslovenskej akcie na podporu požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov ŽIVÁ REŤAZ, ktorá sa v Košiciach uskutoční o 15:30 pred Magistrátom (Bielym domom). Po skončení akcie sa v neďalekom kníhkupectve Martinus, uskutoční diskusia s rodičmi na tému PROBLÉMY ŠKOLSTVA A ČO ĎALEJ SO ŠTRAJKOM UČITEĽOV. V utorok 2.2.2016 je očakávané dôležité stretnutie predstaviteľov iniciatívy s ministrom školstva na zasadnutí Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Schôdzu výboru zvolal jej predseda Mojmír Mamojka. Ďalšie informácie budeme zverejňovať priebežne. Ďakujeme za podporu a pochopenie, ktoré nám prejavujete. Vážime si to. Veríme, že máme spoločný cieľ.


Vážení rodičia, akiste ste už informovaní, že Iniciatíva slovenských učiteľov (www.isu.sk) vyhlásila dňom 2.1.2016 štrajkovú pohotovosť. Pedagogických a odborných zamestnancov našej školy táto situácia nijako neteší, avšak po spoločnej porade sme sa rozhodli k tejto iniciatíve pripojiť. Prakticky to nateraz znamená, že od stredy 27.1.2016 vstupujeme do neobmedzeného štrajku. Keďže sa do neobmedzeného štrajku rozhodla na našej škole zapojiť väčšina pedagogických zamestnancov vrátane vychovávateliek ŠKD, nie je možné zabezpečiť chod a prevádzku školy, a teda bude musieť byť škola od 27.1.2016 zatvorená. Ďakujeme vám za Vašu podporu v našej snahe zlepšiť situáciu v školstve. Uvedomujeme si, že mnohým z Vás spôsobíme nemalé problémy. Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o našich plánovaných aktivitách. V prevádzke nebude ani školský klub detí. Školská jedáleň bude v prevádzke, stravovanie prihlásených žiakov bude zabezpečené. Polročná klasifikácia bola uzatvorená na klasifikačnej pedagogickej rade dňa 21.1.2016, je uverejnená v elektronickej žiackej knižke. Výpisy známok za 1. polrok dostanú žiaci po ukončení štrajku. Potvrdenie o zatvorení školy, ktoré by ste mohli potrebovať pre zamestnávateľa, si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy v pracovné dni od 7:30 – 15:00 hod. O všetkých následných aktivitách ako aj o termíne ukončenia štrajku Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke školy, prostredníctvom sociálnych sietí, na vstupných dverách školy a e-mailom. Opätovne Vám ďakujeme za porozumenie a podporu.


Školská jedáleň je v prevádzke aj počas štrajku, stravníci – žiaci ZŠ sú automaticky odhlásení zo stravy. V prípade záujmu o obed, prosíme stravníkov, aby sa prihlásili v utorok 26.1.2016 do 12.00 hod. u vedúcej ŠJ. Činnosť pobočky základnej umeleckej školy nebude prerušená, bude riadne fungovať v obvyklom čase a termíne. Rovnako bude aj bedmintonový krúžok.

Učitelia ZŠ Ľudovíta Fullu

PaedDr. Katarína Martiňáková, riaditeľka školy


 


Vážení rodičia, učitelia dlhodobo poukazujú na nahromadené problémy v školstve, ktoré sa týkajú nielen nízkych platov pedagógov, ale aj nedostatočného materiálno-technického vybavenia škôl a systému vzdelávania učiteľov. Žiaľ, žiadna z požiadaviek, ktoré predkladáme od roku 2012, nie je dodnes splnená. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti a príprava neobmedzeného štrajku je len logickým vyústením udalostí posledných mesiacov. Všetky doterajšie vlády školstvo dlhodobo ignorujú, a to bez ohľadu na to, či naša krajina prežíva hospodársky rast alebo recesiu. Súčasný stav školstva považujeme za neudržateľný už teraz, a preto neveríme, že v novom volebnom období sa situácia sama od seba zlepší. Uvedomujeme si, že prípadným štrajkom mnohým z Vás skomplikujeme život, za čo sa Vám ospravedlňujeme, no žiaľ, iný účinný spôsob neexistuje. Vážení rodičia, každodenne sa stretávame s Vašimi deťmi a snažíme sa pripravovať ich na plnohodnotný život. Dnes sa na Vás obraciame s prosbou o pochopenie a podporu, ktorú nám môžete vyjadriť osobne, mailom alebo prostredníctvom združenia rodičov školy. Veríme, že práve Vaša pomoc môže výrazne prispieť k úspešnému priebehu štrajku, a teda aj lepšej budúcnosti našich detí.

S úctou Iniciatíva slovenských učiteľov

 


 

Naše požiadavky
1. Primerané ohodnotenie učiteľa Nástupný plat učiteľa aj naďalej zostáva na úrovni absolventov stredných škôl bez maturity a predstavuje zhruba polovicu mzdy iných zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. Výkon učiteľa sa, pochopiteľne, znižuje, ak je nútený zabezpečovať potreby svojej rodiny privyrábaním si v ďalšej práci. Iba primerane ohodnotený učiteľ sa môže naplno venovať Vašim deťom.
2. Vybavenie škôl didaktickými prostriedkami V materiálno-technickom vybavení škôl existujú obrovské rozdiely, preto pedagógovia žiadajú od vlády navý- šenie rozpočtu do školstva v takej miere, aby sa tieto rozdiely vyrovnali, a tým sa všetkým deťom zabezpečili rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu. Vybavenie škôl (od hygienických potrieb cez učebnice a pracovné zošity až po projektory a interaktívne tabule) by nemali zabezpečovať „dobrovoľnými“ príspevkami rodičia, ale štát, ktorému odvádzajú dane.
3. Zmena zákona o kontinuálnom vzdelávaní pedagógov Naša tretia požiadavka sa týka zmeny systému vzdelávania učiteľov. Domnievame sa, že súčasný systém musí byť prehodnotený, aby sa mohol učiteľ plnohodnotne vzdelávať v oblastiach, ktoré skutočne využije pri výučbe a výchove Vašich detí.