Škola budúcnosti, jedinečná svojím prístupom a zameraním je otvorená žiakom a rodičom hľadajúcim zážitkové vyučovanie a bezpečnú komunitu podporujúcu rozvoj kultivovanej osobnosti. Čaká vás kolektív pedagógov, ktorí sú žiakom partnermi vo svete vedomostí a sprievodcami na výletoch doma i v zahraničí. Naším mottom je výchova pre život, vyučujeme v tabletovej a multimediálnej učebni, ponúkame základy počítačovej grafiky a komunikáciu v dvoch cudzích jazykoch.

HORÚCE AKTUALITY ZO ŽIVOTA ŠKOLY NÁJDETE NA NAŠOM FACEBOOKU

Čaká nás v máji

 • Jeden deň pre školu

  dobrovoľná brigáda

 • Rodičovské združenie

  triedne schôdze

 • Školský piknik

  na školskom dvore

 • Klasifikačná porada

  za 2. polrok

 • Ochrana života a zdravia

  teória a účelové cvičenie

 • Rozlúčka

  s deviatakmi

 • Ukončenie školského roka

  Odovzdávanie vysvedčení

 • 4.6.

 • 9.6.

 • 18.6.

 • 21.6.

 • 22.-23.6.

 • 28.6.

 • 30.6.

Zverejnené dokumenty

Rádio Mauribox